Mária Ďuríčková

Mária Ďuríčková
(29. 9. 1919 Zvolenská Slatina – 4. 3. 2006 Bratislava)
prozaička, redaktorka, prekladateľka
Mária Ďuríčková po absolvovaní učiteľského ústavu v Lučenci najskôr učila na niekoľkých školách, neskoršie bola redaktorkou Slovenského nakladateľstva detskej knihy (neskôr Mladé letá). V roku 1969 obnovila vydávanie literárneho časopisu pre deti Slniečko a bola jeho šéfredaktorkou. Od roku 1971 sa venovala literárnej tvorbe, scenáristike a prekladaniu.Mária Ďuríčková je jednou z najtvorivejších osobností v slovenskej detskej literatúre. Jej doménou je autorská i folklórna rozprávka, realistická poviedka, editorská a zberateľská činnosť v oblasti ľudovej slovesnosti. K jej kultovým knihám patrí diptych Danka a Janka a Danka a Janka v rozprávke, ale chápavý postoj k deťom vyjadrila aj v humorno – fantazijnej knižke Nie je škola ako škola. Autorkin výnimočný talent písať pre najmenšie deti sa prejavil najmä v čarovnej rozprávke O Guľkovi Bombuľkovi, ktorá je apoteózou priateľstva. V tvorbe pre staršie deti dominuje novela Majka Tárajka. Kniha rozprávok Biela kňažná vyšla v dvanástich jazykových mutáciách, bratislavské povesti Dunajská kráľovná a prekladové dielo Krása nevídaná boli v roku 1978 a 1980 zapísané na Čestnú listinu IBBY. Autorkin celoživotný vzťah a láska k ľudovej slovesnosti sa pretavil do folklórnej encyklopédie Zlatá brána. Knižka v roku 1978 získala Európsku cenu za detskú literatúru Provincie di Trento. V roku 1968 sa spisovateľka stala nositeľkou Ceny Fraňa Kráľa.

Výberová bibliografia:Danka a Janka, Danka a Janka v rozprávke, O Guľkovi Bombuľkovi, Jasietka, Majka Tárajka, Jožko Mrkvička Spáč, Biela kňažná, Kľúče od mesta, Slovenské rozprávky P. Dobšinského I., II., Čo si hračky rozprávali, Slncové dievčatko, Poslali ma naši k vašim, Dunajská kráľovná, Prešporský zvon, Zemský kľúč, Panenská veža na Devíne

V Buviku vyšlo:O Guľkovi Bombuľkovi (vyšlo aj v nemčine, maďarčine, češtine a angličtine), Slncové dievčatko (vyšlo aj v lužickej srbčine, češtine a poľštine) , O Jankovi Polienkovi
Editorská činnosť: Povedačky, Zlatá hrkálka, Spievanky a hádanky, Poslali ma naši k vašim, Ahoj, Hádanka!, Zlatá brána
Preklady a prerozprávanie: Trojruža (P. Dobšinský),Staré grécke povesti a báje (E. Petiška), Príbehy, na ktoré svietilo slnce (E. Petiška), Tri holúbky (P. Dobšinský)