Zľava!

Poslali ma naši k vašim

6.20 5.27

Skvelé ilustrácie vynikajúceho maliara a vzácne texty ľudovej slovesnosti, ktoré zostavovateľka zbiera a selektuje vyše pol storočia, napĺňajú stránky veselej knihy pre najmenších. Lahodné zvukomalebné a rytmicky príťažlivé vyčítanky, hádanky, povedačky a rapotanky okrem estetických zážitkov rozväzujú detský jazýček.

  • Ilustrátor: Miroslav Cipár
  • Formát: 140 x 185 mm
  • ISBN: 978-80-8124-021-8