Daniel Hevier

Daniel Hevier
(6. 12. 1955 Bratislava)
básnik, prozaik, dramatik, scenárista
Buvik vydal nasledovné knižky Daniela Heviera: Nám sa ešte nechce spať, Básnička ti pomôže, Hovorníček, Veľké Bum a malé Bum a Čo čaká prváka.
Ďalej knižky: Nám sa už zasa nechce spať, Nám sa ešte stále nechce spať (vyšla aj v češtine), Naši ježkovia (spoluautori P. Cigán a Ľ. Zeman), Päť prštekov na ruke (spoluautori J. Mistrík, M. Števková a L. Ubár).

Daniel Hevier študoval estetiku a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako redaktor v Československom rozhlase, v rokoch 1989 – 1992 bol šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá. V súčasnosti sa venuje literárnej a vydavateľskej práci.V knižke Nevyplazuj jazyk na leva sa autorovi podarilo skĺbiť rôznorodé verše, lyrické obrázky, jazykolamy, hlavolamy i kaligramy do jednoliateho celku v partnerskej spolupráci s ilustrátorom Svetozárom Mydlom. Hevier v tejto knižke naznačil svoju predstavu o rovnocennej spolupráci výtvarníka a spisovateľa. Demonštruje ju aj v ďalších tituloch Krajina Zázračno a v Buvirozprávkach. Knižka Kam chodia na zimu zmrzlinári bola v roku 1986 zapísaná na Čestnú listinu IBBY a vyšla v piatich jazykoch. Autor odkrýva pred čitateľom farbistú viacrozmernosť okolitého sveta, spôsob, ako ho možno premeniť na súkromný domov. V knižke Básnička ti pomôže pomáha deťom rytmickými riekankami s humorným podtextom zvládnuť každodenné povinnosti. Logopedicky je orientovaná knižka Hovorníček. Krajina AGORD sa invenčne zamýšľa nad drogovou problematikou. Hevier je známy aj ako editor, ako prekladateľ z českej literatúry pre deti, ako autor divadelných a rozhlasových hier. Za tvorbu pre deti a mládež dostal v roku 1994 cenu Trojruža

Výberová bibliografia: Poézia: Vtáci v tanci, Nevyplazuj jazyk na leva, Krajina Zázračno, Futbal s papučou, Hovorníček, Heviho ABC Próza: Kam chodia na zimu zmrzlinári, Konor, Krajina AGORD, Heviho diktátor, Nám sa ešte nechce spať, Nám sa už zasa nechce spať, Nám sa ešte stále nechce spať, Svet zachránia rozprávky, S deťmi sa dá dohodnúť