Učiť sa mi zachcelo

Zostavila: Mária Števková

Učiť sa mi zachcelo
Učiť sa mi zachcelo je bohato ilustrovaná kniha z tvorby súčasných spisovateľov: Kristy Bendovej, Daniela Heviera, Štefana Moravčíka, Jozefa Pavloviča a ďalších. Príťažlivé rozprávky, príbehy a básničky zo života zvierat od najmenších chrobáčikov až po múdru sovu by zaručene mali naučiť prváčikov čítať a prečítané reprodukovať. Ministerstvo školstva SR odporúča ako alternatívnu čítanku pre l. ročník ZŠ. Pri hromadných objednávkach pre školy na buvik@buvik.sk platí zvýhodnená cena 3,80 eur.
  • Ilustrátor: Vlasta Baránková
  • Formát: 175 x 235 mm
Späť
4.46 €
5.24 €
 - 15%