Príbehy zo Shakespeara

Autor: Vladimír Hulpach

Príbehy zo Shakespeara
Dvanásť najznámejších divadelných hier, Hamlet, Othello, Kráľ Lear, Macbeth a ďalšie spracoval autor do krátkych prozaických príbehov, do ktorých vkomponoval veršované citáty z hier. Príbehy by mali poslúžiť ako magnety, ktoré pritiahnu mladých čitateľov k čítaniu autentických hier slávneho dramatika alžbetínskeho obdobia. Rovnakým magnetom sú aj unikátne ilustrácie Dušana Kállaya. Kniha vyšla aj češtine.
  • Ilustrátor: Dušan Kállay
  • Formát: 135 x 215 mm
  • Vydané: 2006
  • ISBN: 978-80-89028-65-9
Späť
7.00 €
8.23 €
 - 15%