Pán Prváčik

Autor: Ján Uličiansky

Pán Prváčik
Knižka Pán prváčik predstavuje zbierku moderných rozprávok Jána Uličianskeho s vysokou estetickou a umeleckou hodnotou. Čitateľ v nich nájde svet naplnený vľúdnosťou a vtipom. Tri rozprávky - o dobráckom učiteľovi Pánovi Prváčikovi, slávnom dirigentovi Pánovi Chrobáčikovi a kúzelnom Pánovi Babráčikovi so zlatými rukami zavedú začínajúceho čitateľa do ríše snov a fantázie. Autor sa jemne dotýka vážnych i veselých otázok v ľudských vzťahoch, vníma ich však očami detí.Citlivý a kultivovaný ilustračný prejav Petra Čisárika v jemných pastelových tónoch predstavuje plnohodnotný pandant literárneho diela.
  • Ilustrátor: Peter Čisárik
  • Formát: 140 x 185mm
Späť
3.89 €
4.58 €
 - 15%