Kontakt


Šéfredaktorka: Mária Števková

Manažérka: Milica Matejková
Fakturačná a korešpondenčná adresa:
Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o.
Mierová 28
821 05
Bratislava 2
Slovenská republika
IČO: 47761181
DIČ: 2024093511
IČ DPH: SK 2024093511
Sídlo redakcie:
Partizánska 2
Bratislava

tel: 02/544 160 92
mobil: 0904 673 356
e-mail: buvik@buvik.sk

O Vydavateľstve Buvik

BUVIK
malý panáčik v modrej kombinéze a modrom cylindríku, ktorý pochádza z rozprávky a rozprávky rozdáva, je symbolom vydavateľstva
BUVIK
Sa narodil 1. septembra 1991 s ambíciami stať sa špecializovaným vydavateľstvom pre najmenšie deti a začínajúcich čitateľov. Jeho zakladateľmi boli Daniel Hevier, Svetozár Mydlo a Mária Števková
BUVIK
vydáva poéziu pre deti na rozvíjanie bohatstva materinskej reči a fantázie, hádanky, klasické i autorské rozprávky, príbehy a rozprávky zo života detí, rozprávky o zvieratkách, bájky, povesti a báje, životopisy slávnych osobností. Zameriava sa na vydávanie umelecky hodnotných diel pôvodnej a prekladovej literatúry, vydáva diela klasických i súčasných spisovateľov. Knihy zo zlatého fondu detskej literatúry ilustrujú vynikajúci ilustrátori pre deti
BUVIK
v roku 1994 pripravil jedinečný projekt pre deti s poruchami sluchu, obrázkovú čítanku Päť prštekov na ruke. Slovenská televízia podľa nej nakrútila 100-minútovú videokazetu. Vydavateľstvo Buvik v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou vydalo plagát s medzinárodnou prstovou abecedou na vzájomnú komunikáciu zdravých a nepočujúcich detí
BUVIK
nadväzuje kontakty s významnými tvorivými kultúrnymi inštitúciami v rozličných mestách Slovenska: Bratislava, Košice, Martin, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica, Trebišov, Trenčín, Trnava, Vrútky, Žilina a v ich galériách, múzeách, knižniciach organizuje výstavy kníh a originálov najlepších ilustrátorov svojich kníh, organizuje workshopy, stretnutia s deťmi a spisovateľmi a semináre pre učiteľov slovenského jazyka a pracovníkov knižníc
BUVIK
v roku 2002 inicioval založenie neziskovej organizácie OSMIJANKO, celoslovenského čitateľského klubu. Jeho ambíciou je prebúdzať v deťoch pekný vzťah ku knihe od malička a v literárnej súťaži – Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty – učiť deti obohacovať svoje detstvo o zážitky z kníh, intenzívne prežívať prvé čitateľské dobrodružstvá a povýšiť knihu na celoživotného priateľa
BUVIK
knihy z produkcie vydavateľstva získavajú vysoké ocenenia v medzinárodných i domácich súťažiach. Zápis na čestnú listinu IBBY získali Svetozár Mydlo, Oľga Bajusová a Dušan Kállay, Ján Uličiansky. V súťaži Najkrajšie knihy Slovenska získali vysoké ocenenie Oľga Bajusová, Ľuba Končeková-Veselá, Miroslav Cipár, Svetozár Mydlo, Daniel Hevier, Ján Uličiansky, Miroslav Válek, Ľuboslav Paľo, Peter Čisárik, Maja a Stano Dusíkovci, Peter Čisárik, Albín Brunovský, Božena Plocháňová, Vladimír Král, Peter Uchnár. Zlaté jablko BIB 2001 a Plaketu BIB 2009 získala Jana Kiselová – Siteková
BUVIK
knihy z produkcie vydavateľstva získavajú vysoké ocenenia v medzinárodných i domácich súťažiach. Zápis na čestnú listinu IBBY získali Svetozár Mydlo, Oľga Bajusová a Dušan Kállay, Ján Uličiansky. V súťaži Najkrajšie knihy Slovenska získali vysoké ocenenie Oľga Bajusová, Ľuba Končeková-Veselá, Miroslav Cipár, Svetozár Mydlo, Daniel Hevier, Ján Uličiansky, Miroslav Válek, Ľuboslav Paľo, Peter Čisárik, Maja a Stano Dusíkovci. Zlaté jablko BIB 2001 a  Plaketu BIB 2009 získala Jana Kiselová – Siteková