Vojtech Zamarovský

Vojtech Zamarovský
5.10.1919 Trenčín – 26.7.2006 Praha
právnik, historik, prozaik, prekladateľ
Vojtech Zamarovský študoval na právnickej fakulte v Bratislave a na Vysokej škole obchodnej v Prahe.Od roku 1956 sa venoval literárnej a prekladateľskej tvorbe. Bol čestným občanom Atén.Autor patrí k najvýznamnejším predstaviteľom a modernizátorom literatúry faktu.
Doménou jeho tvorby sú staroveké kultúry a dejiny ich objavovania. Vo svojom knižnom debute Za siedmimi divmi sveta formou zaujímavých cestopisných reportáží zoznamuje čitateľa so siedmimi staviteľskými divmi sveta staroveku. Knihu Za tajomstvami ríše Chetitov o rozlúštení klinopisnej chetičtiny môžeme nazvať archeologickou detektívkou.K jeho mimoriadne úspešným dielam patria knihy Objavenie Tróje, Na počiatku bol Sumer, Grécky zázrak, Ich veličenstvo pyramídy, Vzkriesenie Olympie, dejiny písané Rímom.K jeho najpopulárnejším dielam patria dva „slovníky" na čítanie s abecedne zoradenými postavami gréckej a rímskej mytológie podľa antických prameňov: Bohovia a hrdinovia antických bájí a Bohovia a králi starého Egypta.Beletrizovanú podobu bájí Staré grécke povesti a báje Eduarda Petišku vydalo vydavateľstvo BUVIK v roku 1996 so skvelým výtvarným prejavom Svetozára Mydlu a sugestívnym predslovom Vojtecha Zamarovského pre mladých čitateľov. Jeho zásluhou a zásluhou profesora Matouša po prvý raz v slovenčine vyšiel asýrsky Epos o Gilgamešovi, ktorý o niekoľko rokov Vojtech Zamarovský prerozprával pre mládež v knihe Gilgameš.Autorove diela sú preložené do mnohých svetových jazykov, pretože vždy kladie dôraz na presnosť vedeckých faktov a na kultivovaný spôsob vyjadrovania, rovnako komunikatívny pre mládež i dospelých.Vďaka autorovej bohatej tvorbe popularizujúcej najstaršie dejiny sveta vzniklo na Slovensku niekoľko klubov Vojtecha Zamarovského. Súborné dielo Vojtecha Zamarovského vychádzavo vydavateľstve Perfekt.V roku 1977 dostal Cenu Fraňa Kráľa.

"Len ťažko si môžeme predstaviť kultúrneho človeka, ktorý by nevedel, kto bol Herakles či Prometeus, kto bola Afrodita či Európa, kto bol hromovládny Zeus. Pritom je nevyhnutné, aby sa s týmto vzácnym dedičstvom európskej civilizácie zoznámil človek už v mladosti, aby ho sprevádzalo životom, aby mal z jeho poznania úžitok čo najskôr a čo najdlhšie."