Vladimír Král

Vladimír Král
(25.11. 1974 Bratislava)
ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér a režisér animovaných TV filmov
Buvik vydal nasledovné knižky Vlada Krála: Ako šlo vajce na vandrovku, Kozliatka a Janko Hraško.

Vladimír Král študoval na Vysokej škole múzických umení, Bratislava Katedru animovanej tvorby. Po skončení štúdia pracuje ako ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér a režisér animovaných TV spotov (napr. Keď nie, tak nie (1998), Dvojhlasná invencia a-mol (1999). . Súčasťou jeho animovanej tvorby je napríklad úvodná zvučka filmového festivalu Art Film 1999, výtvarné návrhy k animovanému seriálu Čarovný zvonček a dokumentárnemu cyklu Římani za humny. Okrem výtvarných spoluprác na viacerých audiovizuálnych dielach sa venuje scénickej tvorbe pre deti (realizuje napríklad výstavy v Dome umenia pre deti BIBIANA) a detskej knižnej ilustrácii. Žije a tvorí v Doľanoch. Vladimír Král patrí k výrazným osobnostiam slovenskej ilustrátorskej scény. Jeho rukopis je jednoznačne rozpoznateľný medzi ostatnými ilustrátormi možno aj vďaka štúdiu animovanej tvorby. Spôsob jeho štylizácie, blízky Jiřímu Trnkovi je až scénografický s plastickou výstavbou a výraznou, ale citlivou farebnosťou. Jeho cit pre farbu ide až na hranicu únosnosti, obraz však nepreťaží, ale balansuje po tenkej linke expresívneho napätia. V jeho ilustráciách je cítiť vplyv stredovekých knižných iluminácií, ktoré však spracúva moderným pohľadom. O kvalite jeho tvorby svedčí aj Cena ministerstva kultúry Slovenskej republiky za ilustrácie ku knihe Vianočné mystérium v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2012. Za ilustrácie ku knihe Ako šlo vajce na vandrovku dostal Cenu Bibiany za najkrajšiu detskú knihu roka 2015. Za ilustrácie ku knihe Kozliatka bol roku 2016 zapísaný na Čestnú listinu IBBY.

Výberová bibliografia:Astík a Obík, Analfabeta Negramotná, Vianočné mystérium.