Vladimír Hulpach

Vladimír Hulpach
(21. 4. 1935 Praha)
spisovateľ, editor, scenárista, prekladateľ
Vladimír Hulpach, český spisovateľ, ktorý má v úcte kultúrne dedičstvo rozličných civilizácií a snaží sa ich popularizovať v strednej Európe, v Čechách i na Slovensku. Jeho najúspešnejším dielom sa stala kniha indiánskych rozprávok Čo rozprával kalamet (vyšla v jedenástich jazykoch.)Autor píše najmä populárnonaučné knihy a filmové scenáre.K jeho veľkým úspechom patria diela: Balkánske rozprávky, Rytieri kráľa Artuša, prerozprávané Rozprávky z tisíc a jednej noci, Storočie Zdeňka Buriana a výnimočné dielo Príbehy zo Shakespeara. Podujal sa priblížiť mladým ľuďom trinásť slávnych príbehov stredovekého spisovateľa a dramatika W. S., ktorého síce každý pozná, ale málokto číta. Hulpachove príbehy Romeo a Júlia, Sen noci svätojánskej, Hamlet, Macbeth, Večer trojkráľový a ďalšie sú ako napínavé prózy, v ktorých zachováva esenciu pôvodných textov, len ich podáva v kondenzovanej forme, oživenej autentickými citátmi z divadelných predstavení. Jeho príbehy majú všetky znaky hodnotného umeleckého textu.Knihu bravúrne ilustroval akademický maliar Dušan Kállay a vydal ju aj pražský Media klub v roku 2006. Kniha získala ocenenie v súťaži Najkrajšia kniha jesene roku 2006.

V Buviku vyšlo:Príbehy zo Shakespeara