Veronika Cabadajová

Veronika Cabadajová
(10. 8. 1984 Malacky)
ilustrátorka a grafička
Veronika Cabadajová študovala na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave na odbore propagačnej grafiky. Na VŠVU v Bratislave absolvovala odbor Grafika, voľné umenie v ateliéri knižnej tvorby u profesora Dušana Kállaya. Inklinuje k voľnej fantazijnej tvorbe v kresbe a v klasických grafických technikách. Už počas štúdií sa zúčastnila knižnej tvorby v niekoľkých knižných projektoch, napr. Ako sa to povie – obrázkový slovník v grafických technikách, (2005) Slovenské klasické rozprávky (2006), inklinovala aj k tvorbe vlastných námetov a príbehov, Kľúčikovo (2003), Oka Mihy (2006), Ako hľadal kolobeh šťastie (2008).V roku 2007 upozornila na seba sviežimi, hravými ilustráciami veršovanej knihy Jána Navrátila Maličká básnička vo vydavateľstve BUVIK. Pre vydavateľstvo Q111 ilustrovala zaujímavý debut Erika Ondreičku Čo sa skrýva v ceruzke.V súčasnosti pracuje ako pedagóg odborných predmetov na ŠUV Josefa Vydruv Bratislave na odbore Propagačná grafika. Svoje práce vystavuje na kolektívnych výstavách poslucháčov VŠVU, ale i samostatne (Malacky, Zohor).

Výberová bibliografia:Slovenské klasické rozprávky (spolu so Z. Bočkayovou Brunckovou),Čo sa skrýva v ceruzke (E. Ondrejička)

V Buviku vyšlo:Maličká básnička (J. Navrátil)