Tomáš Janovic

Tomáš Janovic
(22. 5. 1937 Bratislava)
básnik, redaktor, humorista
Buvik vydal nasledovné knižky Tomáša Janovica: Bola raz jedna trieda (s K. Bendovou) a Zažmúr očká.

Tomáš Janovic študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako redaktor humoristického časopisu Roháč a satirického časopisu Aréna. Žije a tvorí v Bratislave.Prvé Janovicove knižky pre deti Malá samoobsluha a O cestovaní nosa dlhonosa z paneláku na Island sa vyznačujú zmyslom pre situačnú komiku a humoristický nonsens. Jeho ďalšia tvorba, knižky Zakopol som o kalamár, Rozprávkové varechy, Dín a Dán a Drevený tato sú na rozdiel od predchádzajúcich prirodzene komunikatívne, vychádzajú v ústrety detskej mentalite, pričom poeticko–humoristický nonsens ostáva autorovým dominantným tvorivým princípom. Tieto dielka patria do toho najlepšieho, čo vzniklo v slovenskej poézii pre deti. Jeleňvízor, v ktorej vtipný nonsensový príbeh rieši problém „telemánie" v nenásilnej ekologickej a psychologickej súvislosti s prírodou. Svoje uplatnenie našiel aj v rozhlasovej tvorbe pre deti. Na želanie detí vytvoril rozprávkový cyklus Ententýn. Svoj básnický talent a zmysel pre humor spojil s výmyselníctvom Vlada Bednára a okrem niekoľkých rozhlasových hier spolu napísali rozhlasový muzikál Kľúčikové kráľovstvo, televíznu hru Snehuliaci a divadelnú hru Kazimír Smola. Za tvorbu pre deti získal v roku 1987 Cenu Fraňa Kráľa.

Výberová bibliografia:Poézia: Rozprávkové varechy, Din a Dán, Drevený tato, Jeleňvízor, Les, Bola raz jedna trieda (s K. Bendovou) Próza: (Ne)ukradni tri vajcia, Snehuliaci (spoluautor V. Bednár), Veselá knižka do prvej lavice Rozhlasové hry (spolu s V. Bednárom): O žuvačkovom kráľovstve, Vzducholoď, Kľúčikové kráľovstvo, Rozprávkový šlabikár