Oľga Bajusová

Oľga Bajusová
8. 9. 1954 Liptovský Mikuláš - 18. 11. 2012 Buffalo, NY, USA
akademická maliarka a ilustrátorka
Oľga Bajusová študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Albína Brunovského. Venuje sa knižnej a časopiseckej ilustrácii a sporadicky aj animovanému filmu. Od roku 2003 žila a tvorila v Spojených štátoch amerických. Výtvarný prejav Oľgy Bajusovej v knihách pre deti sa vyznačuje príťažlivou typológiou. Jej hrdinovia, rozprávkový strigôň, snehový mužík, vlkodlak, snehuliak, mačka či pes, sú sympatické postavy, s ktorými sa malý čitateľ rád stotožní a cez ilustráciu hravo a ľahko vnikne do literárneho obsahu knižky. Jej celostránkové ilustrácie sú priam miniatúrnymi krajinomaľbami, plnými romantiky. V sérii kníh pre najmenších Čačky hračky Kristy Bendovej, Hovorníček Daniela Heviera, Zlatá hrkálka, Zlatá brána, Nedočkavý prvák Dany Podrackej, Abeceda pre Barborku Márie Števkovej sa prihovára deťom spôsobom, ktorému deti rozumejú, lebo jej zvieratká, stromy, vtáky nie sú obrázkami z atlasu. Majú nehu, akú v prírodopisnej učebnici nenájdeme. Jej nápaditosť vynikla v knižke Päť prštekov na ruke, kde vyriešila okrem estetickej funkcie obrázkov aj ich kontext s poslaním knihy pre nepočujúce deti. Toto výnimočné dielo, prvé svojho druhu na Slovensku, bolo ocenené Cenou BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 1994. Za ilustrácie rozprávok v knihe Slncové dievčatko bola zapísaná na Čestnú listinu IBBY 1998. Za ilustračnú tvorbu pre deti získala v roku 1999 Cenu Ľudovíta Fullu.

Výberová bibliografia: Sovia hora (D. Podracká), Strigôňove Vianoce (J. Balco), Zlatá brána (M. Ďuríčková).

V Buviku vyšlo: Čačky hračky (K. Bendová), Zlatá hrkálka (M. Ďuríčková), Slncové dievčatko (M. Ďuríčková, kniha vyšla aj v češtine, poľštine a lužickej srbčine), Hovorníček (D. Hevier, kniha vyšla aj v češtine), Abeceda pre Barborku (M. Števková, aj v češtine), Rýmovačky (M. Števková, aj v češtine), Mechúrik Koščúrik (M. Rúfus), Daj ma, mamička, do školy (M. Števková), Básnička ti pomôže (D. Hevier, aj v češtine), Päť prštekov na ruke (D. Hevier, J. Mistrík, M. Števková a L. Ubár, kniha vyšla aj v poľštine)