Nataša Tanská

Nataša Tanská
30. 12. 1929 Praha - 16. 7. 2014 Praha
prozaička, dramaturgička, scenáristka
Nataša Tanská po maturite na gymnáziu v Trenčíne absolvovala štúdium dramaturgie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pracovala ako redaktorka v týždenníku Kultúrny život, v dramaturgii Slovenskej filmovej tvorby, vo vydavateľstve Albatros v Prahe.

Puf a Muf a Ňuňa je sama doma sú knižky pre najmenšie deti. Obidve sú osviežené láskavým humorom. Príbehy dvoch nezbedných veselých kocúrov Pufa a Mufa boli v roku 1972 preložené do jedenástich jazykov. Humorom a iskrivými dialógmi vyniká knižka S dievčiskom sa nehráme o chlapcoch-dvojičkách a ich stále odstrkovanej sestre Lucke. V próze Niečo som našiel rozvíja motív kamarátstva a spoznávania okolitého sveta detskými očami. V knižke Mama, urob iné ticho sa stretávame s príbehmi desaťročného chlapca v obyčajnej rodine, ktorý túži po rodinnej harmónii. Autorka metódou zdanlivo protirečivého dialógu privádza dieťa k poznaniu zložitostí života. Zaujímavou knižkou pre dospievajúce dievčatá je praktická, vtipná inštruktáž o obrane pred manipulátormi Vyznáte sa v tlačenici? Knižka je paródiou na tuctové návody do života, satira na tzv. „úspešné ženy". Za rozhlasovú veselohru pre deti My dvaja babráci získala prémiu v autorskej súťaži Československého rozhlasu v roku 1978. v roku 1991 získala za tvorbu pre deti Cenu Fraňa Kráľa.

Výberová bibliografia:Ňuňa je sama doma (1969), Puf a Muf (1972), Mama, urob iné ticho (1976), S dievčiskom sa nehráme (1978, 2001), Niečo som našiel (1985). Zajtra ideme do školy (2008).

Literatúra faktu: Počkaj, ešte nehráme (1964), Vyznáte sa v tlačenici? (1967), Co mi řekl semafor (1976), Co tu bylo, kdo tu byl (1977), Pozri, toto je dedina, mesto, les, toto sú tvoji kamaráti (1981).

"Dieťa v dojčenskom veku potrebuje úsmev matky. Neskôr potrebuje úsmev sveta, aby ho mohlo prijať, aby sa vedelo do neho včleniť, aby sa v ňom vedelo orientovať."