Miroslav Válek

Miroslav Válek
17. 7. 1927 Trnava – 27. 1. 1991 Bratislava
básnik, redaktor, prekladateľ
Miroslav Válek po maturite na Obchodnej akadémii v Trnave pracoval ako redaktor vo viacerých časopisoch a vo vydavateľstve Mladé letá. Bol šéfredaktorom literárneho časopisu Mladá tvorba a časopisu Romboid, funkcionárom Zväzu slovenských spisovateľov a v rokoch 1969 – 1989 ministrom kultúry.Predstavil sa knižkou poézie Kúzla pod stolom. Vo veršovaných leporelách Pozrime sa do prírody, kto osoží a kto škodí a Kde žijú vtáčky sa Válek priklonil k tradičnému typu detskej básne s významným náučno – poznávacím zreteľom. V zbierke ôsmich básnických variácií na moderné dopravné prostriedky Veľká cestovná horúčka pre malých cestovateľov dominuje fantazijnosť a poetické videnie skutočnosti. Vyvrcholením Válkovej poetickej tvorby pre deti je zbierka Do Tramtárie. V tejto knižke básnik vychádza z humoristického podložia, ktoré je identické s humorným myslením dieťaťa: vyplýva z nonsensu a absurdity, z konfrontácie logického s alogickým. Válek podporil modernú orientáciu slovenskej básnickej tvorby aj prekladmi veršov poľského básnika Juliana Tuwima Zázraky a divy (1961) a Pán Malilínček a veľryba (1975). Posledná knižka bola v roku 1978 zapísaná na Čestnú listinu IBBY. Za dielo pre deti získal v roku 1973 Cenu Fraňa Kráľa.

Bibliografia:

Kúzla pod stolom (1959), Pozrime sa do prírody, kto osoží a kto škodí (1960), Kde žijú vtáčky (spoluautor hudobného partu Ilja Zeljenka, 1961), Veľká cestovná horúčka pre malých cestovateľov (1964), Do Tramtárie (1970, 2004).

"Kúp mi, prosím, aspoň malý skútrik, rád by som sa pozrel, čo je vnútri..." (Skúter)