Milan Rúfus

Milan Rúfus
10.12. 1928 Závažná Poruba –11.1. 2009 Bratislava
básnik, pedagóg, prekladateľ
Milan Rúfus pochádza zo Závažnej Poruby pri Liptovskom Mikuláši. Študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr prednášal na tejto fakulte dejiny českej a slovenskej literatúry. Zomrel v roku 2009 v Bratislave.

Do literatúry pre deti vstúpil ako prekladateľ básnickým pretlmočením Hrubínových textov Dvakrát sedem rozprávok. Svoj hlboký vzťah k ľudovej rozprávke vložil do Knihy rozprávok, ktorá sa stala jeho debutom v tvorbe pre deti. Sústreďuje sa v nich na nadčasové mravné hodnoty, na „osudovosť" ľudského údelu. Básne vyznievajú ako apoteóza detstva a básnikova intímna spoveď. Túto tvorivú cestu prezentuje aj v knihách Sobotné večery, Rozprávočka veselá, ostaň ešte s nami, Tiché papradie a Lupienky z jabloní. Inšpirácia ľudovou slovesnosťou je prítomná aj v leporelách Mechúrik Koščúrik s kamarátmi, Koza odratá a jež a Koníček môj, nes ma, nes. Básnická zbierka Studnička je komponovaná ako rozhovor básnika s dieťaťom.

Najúspešnejšou básnikovou knihou sa stala zbierka Modlitbičky, v rozšírenom vydaní Nové modlitbičky. V roku 1994 bola táto zbierka zapísaná na Čestnú listinu IBBY. Vrúcny vzťah otca a dieťaťa je vyjadrený v knižke Pamätníček a podobne vrúcny vzťah dieťaťa k jeho najbližším v útlej knižke Anjeličku, môj strážničku (BUVIK, 2008). V roku 1989 sa stal držiteľom Ceny Fraňa Kráľa. Za celoživotnú angažovanosť za humanizáciu sveta bol básnik navrhnutý na Nobelovu cenu.

Výberová bibliografia:Kniha rozprávok (1975), Sobotné večery (1979), Rozprávočka veselá, ostaň ešte s nami (1985), Studnička (1985), Tiché papradie (1990), Modlitbičky (1992), Lupienky z jabloní (1993), Nové modlitbičky (1994), Zvieratníček (1994), Pamätníček (1996), Mechúrik Koščúrik s kamarátmi (1999), Anjeličku, môj strážničku (2008).

"Pieseň, modlitbička a Rozprávka. Tak sa volali tri sestry-sudičky nášho detstva. A stále ma neopúšťa pocit, že sme mali šťastie, keďže to bolo tak."