Michal Černík

Michal Černík
(28. 2. 1943 Čelákovice)
básnik, prekladateľ, redaktor, spisovateľ
Michal Černík študoval na Pedagogickej fakulte Karlovy univerzity, odbor čeština a dejepis. Prevažnú časť svojej tvorby pre deti venuje najmenším čitateľom, ktorých očarúva zvláštnou metaforikou. S deťmi vedie dialóg o obklopujúcom svete, o jeho krásach, farbách a pekných vzťahoch medzi ľuďmi. Riekankový charakter má prvá jeho zbierka pre deti Kedy má púpava sviatok. V zbierkach Malé a veľké nebo, Ockovia a mamy, radujte sa s nami, Slovo, slovíčko, otvor sa máličko, a ďalších evokuje v deťoch obrazy zimy, jari, rodného domu, harmonických rodinných vzťahov a krásu svojej domoviny. Okrem poézie sa rád vracia do sveta rozprávok, približuje ich a nanovo podáva deťom tak, aby ich rozosmieval a aby ich deti rady čítali. K jeho veľmi úspešným patria Rozprávky o kohútikovi a sliepočke, Kikirikí, dobrý deň. Vyvolávajú úsmev čitateľov, lebo život jeho obyvateľov na dedinskom dvore nápadne pripomína spolunažívanie medzi ľuďmi: je v ňom chvastúnstvo, lakomosť, ale i radosť a dobrosrdečnosť. Podľa nich boli nakrútené i televízne rozprávky.

Výberová bibliografia:Desatoro rozprávok, Kedy má púpava sviatok, Kikirikí! Kohútik budí svet

V Buviku vyšlo: Rozprávky o kohútikovi a sliepočke