25.3.1940 Medgyesegyháza
editorka, prekladateľka, autorka, vydavateľka
Mária Števková študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave jazyk slovenský a ruský. Krátko učila na Obchodnej akadémii v Žiline a v Bratislave. Od roku 1972 bola redaktorkou vo vydavateľstve Mladé letá. V roku 1991 spolu s Danielom Hevierom založila vydavateľstvo BUVIK, špecializované na vydávanie umeleckej literatúry pre malé deti. V súčasnosti je jeho riaditeľkou a editorkou.

Dlhé roky sa špecializovala na tvorbu literatúry pre deti predškolského veku, spolupracovala s vynikajúcimi autormi na tvorbe edície Studnička, Dukátiky, Medzinárodná séria obrázkových kníh a mnohých bilderbuchov.

Na hravom princípe vytvorila niekoľko kníh pre najmenšie deti: Prvá knižka pre Barborku, Abeceda pre Barborku, Čo uvidel vrabček, Viem ja jeden strom, Rýmovačky, Už sme tu.

Jej zbierka rozprávok Slovákov žijúcich v Maďarsku Klbôčko, dobre ma veď, priniesla motivicky zaujímavé varianty rozprávok Pavla Dobšinského a iných zberateľov. Zostavila a vydala tri alternatívne umelecké čítanky pre prvákov (Daj ma, mamička, do školy, Zajtra ideme do školy, Poslušné písmenká, Učiť sa mi zachcelo) a bola spoluautorkou prvej obrázkovej čítanky pre nepočujúce deti Päť prštekov na ruke (J.Mistrík, D.Hevier, O.Bajusová, J.Ubár, S.Mydlo, 1994).

Spolupracovala s detskou redakciou STV a Slovenského rozhlasu. Napísala niekoľko rozprávkových seriálov: Kamarát Argo, Na dvore a na pažiti, Chichôtka (námet Š.Moravčík), Čo rozprávala teta srna (1993, námet Anna Minichová).

Jej pomerne bohatú prekladateľskú činnosť reprezentujú autori Markéta Zinnerová (Tajomstvo prúteného košíka, 1980, Indiáni z Vetrova, 1981), Eduard Petiška (Alenkina čítanka, 1986), Karel Čapek, (Dašenka, 1997), István Csukás (Pom Pomove rozprávky, 1986), Michal Černík (Rozprávky o kohútikovi a sliepočke, 2005).

Deti sú pre mňa živou vodou, dávajú zmysel mojej práci a v rozhovoroch o našich knihách sa neraz dozviem viac, ako som si myslela, že sme do nich vložili. Moderne sa to volá interakcia, ja to volám pohyblivý sviatok.

Zobrazuje sa všetkych 11 výsledkov

Zobrazuje sa všetkych 11 výsledkov