Mária Rázusová-Martáková

Mária Rázusová-Martáková
28. 6. 1905 Vrbica – 5. 8. 1964 Bratislava
poetka, prozaička, redaktorka, prekladateľka
Buvik vydal nasledovné knižky Márie Rázusovej-Martákovej: Ako šlo vajce na vandrovku / Tri prasiatka, Kozliatka, Varila myšička kašičku, O medovníkovom domčeku a Povedačky.

Mária Rázusová-Martáková po absolvovaní Učiteľského ústavu v Prešove učila v Dolnom Srní a Martine. Pre chorobu opustila učiteľské povolanie a venovala sa literárnej práci. Redigovala niekoľko ročníkov Slniečka a edíciu Dobré slovo. Posledné roky prežila v Bratislave. Pochovaná je vo Vrbici.

Autorka vstúpila do detskej literatúry knižkou poézie Od jari do zimy, plnej „vrúcnych, zvonivých, jazykovo vybrúsených veršov" (Z. Klátik). V tejto knižke sa naplno rozvinula jej schopnosť básnicky ozvláštňovať svet prírody, vnášať do jeho obrazov poetický príbeh, farbistú atmosféru a náladu. V zbierke Plamienočka sú predovšetkým antropomorfizované básne, ale aj zvieracia epika. V prozaickej tvorbe sa Martáková orientovala na ľudovú slovesnosť. Známe sú jej adaptácie ľudových rozprávok Prvý venček a Druhý venček. V Junáckej pasovačke vychádza autorka z povesti a rozprávky o Jánošíkovi ako o symbole spravodlivosti. Vyvrcholením prozaickej tvorby Márie Rázusovej– Martákovej je próza Chlapčekovo leto, ktorá je umeleckou rekonštrukciou spomienok jej manžela na detstvo. Popri pôvodnej tvorbe autorka prekladala najmä z ruskej literatúry, zo zbierok slávnych zberateľov Afanasjeva a Bažova. V roku 1965 bolo spisovateľkino dielo ocenené Cenou Fraňa Kráľa In memoriam.

Výberová bibliografia:

Poézia: Od jari do zimy (1939), Na veselej posiedke (1946), Plamienočka (1948), Zverinček (1950), Farebná záhradka (1953), Pieseň o Váhu (1953), Zatúlané húsa (1953), Jarné vtáča (1980), Povedačky (1994).

Próza: Prvý venček (1954), Rozprávky o Jánošíkovi (1955), Chlapčekovo leto (1956), Druhý venček (1957), Junácka pasovačka (1962).

„Mladý čitateľ žije s dielom Márie Rázusovej-Martákovej od malička. Ešte nevie čítať, ale už rád počúva a ľahko sa učí odriekať jej veselé rečňovanky, vyčítanky, prekáračky. Unášajú ho zvučné slová, rezký rytmus, spevné slohy. Ešte sa nepýta, kto mu tie drobné zvesti podáva v zvonivej materinskej reči." (L.Kyseľová)