Maja Dusíková

Maja Dusíková
(30. 8. 1946 Piešťany)
maliarka, ilustrátorka
Maja Dusíková študovala na VŠVU v Bratislave u profesorov Vincenta Hložníka a Albína Brunovského na Oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. Od roku 1982 žije a pracuje vo Florencii.Výtvarný prejav Maje Dusíkovej charakterizuje poeticko-realistický výraz, nežná farebnosť a zmysel pre fantazijnú rozprávkovú interpretáciu. Domáce i zahraničné vydavateľstvá ju poverujú ilustrovaním kníh s bohatou rozprávkovou fabulou, ktorým vie vdýchnuť osobitné čaro. Vynikajúco kreslí a svoje kresby zaujímavo komponuje. Doteraz ilustrovala približne 70 kníh, ktoré boli preložené do mnohých jazykov.Ilustrovala pre vydavateľstvá Tatran, Slovenský Spisovateľ, Nord-Sud Verlag, Bloomsbury Londýn-Berlín Verlag a spolupracuje s vydavateľstvom BUVIK, pre ktoré ilustrovala knihu Dobšinského rozprávok Tri holúbky a veršované dielo Milana Rúfusa a Františka Hrubína Hrnček, var! ktoré ilustrovala spolu s manželom Stanislavom Dusíkom. V roku 1998 pre UNICEF namaľovala najkrajšiu vianočnú pohľadnicu roka, v roku 2002 získala Cenu Ľudovíta Fullu a v roku 2004 ocenenie Premio Internacionale Beato Angelico za umelecký prínos v grafike a ilustrácii v Taliansku.

Výberová bibliografia:Zlatá muzika, Divý pes Dingo (R. I. Frajermam), Stretnutie s Michaelou (V. Klevis), Čarodejný pištec, Dúhové rozprávky (A. C. Branchi), Ein Geschenk vom Nikolaus, Stille Nacht, Heilige Nacht, Die Prinzessin auf der Erbse, Heidi, Kleiner Löwe, willst du den König sehen?

V Buviku vyšlo:Rozprávka môjho života bez príkras (H. Ch. Andersen), Tri holúbky (P. Dobšinský), Hrnček, var! (M. Rúfus – F. Hrubín, 2007 spolu so S. Dusíkom)