Ľudovít Fulla

Ľudovít Fulla
(27. 2. 1902 Ružomberok - 21. 4. 1980 Bratislava)
maliar, grafik, pedagóg
Ľudovít Fulla študoval na pražskej Umelecko-priemyselnej škole u profesora A. Hoffmanna a F. Kyselu. V pražskom prostredí sa jeho profesionálnymi záujmami natrvalo stali maľba, grafika, ale najmä ilustrácia. Pričinil sa o zrod Vysokej školy výtvarných umení v rokoch 1949-1952. Má zriadenú galériu v Ružomberku.Ľudovít Fulla patrí k zakladateľskej generácii slovenskej moderny. Svojou tvorbou dokázal, že výrazové prostriedky čerpané z ľudovej kultúry v novom poňatí môžu vytvoriť slovenský variant európskeho umenia. Cez fantastické a veselé príbehy zo života ožíva svet obyčajných ľudí na jeho obrazoch i v ilustráciách. Ilustrácie ľudových rozprávok Pavla Dobšinského Slovenské rozprávky (dielo vyšlo v dvanástich cudzojazyčných mutáciách), alebo ľudových riekaniek a pesničiek Varila myšička kašičku sú i s odstupom času neprekonané. Texty riekaniek zhudobnil Eugen Suchoň. Jednoduché, skoro geometrické tvary ohraničuje ostrou čiernou linkou, ku ktorej radí typickú fullovskú farebnosť. Je to zdanlivo prosté, a predsa dáva fundament ilustrátorskej tradícii na Slovensku, lebo ho vytvoril výnimočný talent. Je prvým nositeľom Ceny Fraňa Kráľa 1965 za ilustračnú tvorbu. Ako hold veľkému majstrovmu umeniu Ministerstvo kultúry SR zriadilo v roku 1977 Cenu Ľudovíta Fullu, najvyššie ocenenie za ilustrácie pre deti. Ľudovít Fulla dostal jedno z najvýznamnejších medzinárodných ocenení Čestný diplom H. Ch. Andersena v roku 1976.

Výberová bibliografia:Soľ nad zlato (B. Němcová), Slovenské rozprávky (E. Chmelová), Janko Hraško a iné rozprávky E. Pauliny), Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (M. Rázusová-Martáková), Trojruža (P. Dobšinský), Varila myšička kašičku (M. Rázusová-Martáková), Slovenské rozprávky I., II. (P. Dobšinský)

V Buviku vyšlo:Varila myšička kašičku (M. Rázusová-Martáková), Trojruža (P. Dobšinský)