Ľuboslav Palo

Ľuboslav Palo
14.6.1968 Vranov nad Topľou
maliar, ilustrátor, pedagóg
Ľuboslav Palo študoval na Pedagogickej fakulte UPJŠ a VŠVU v Bratislave.V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na VŠVU v ateliéri profesora Dušana Kállaya.Už prvé knihy, ktoré autor ilustroval (Slovenské povesti 2001, Ema a barón v meste 2002), naznačovali, že do slovenskej ilustrátorskej obce vstúpila silná umelecká osobnosť. Okrem živej a výraznej farebnosti, jemnej štylizácie a skvelej dynamickej kresby priniesol do ilustrácie pre deti to najvzácnejšie, štylizovaný humor. Vzácna je jeho dvojdomosť. V knihe Haló, haló, pani Mačka (2005) je autorom textu i ilustrácií. Kniha vyšla pôvodne vo švajčiarskom vydavateľstve Bohem Press (2005), neskôr vo vydavateľstve Artfórum (2006) a autor získal za ňu Zlaté jablko na BIB 2005. Kniha zároveň získala najvyššie ocenenie v národnej prestížnej súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. Každá nová kniha potvrdzuje Paľov výrazný talent a jeho umelecké dozrievanie. Jeho maliarsky diapazón rastie do šírky, s rovnakou bravúrou ilustruje historické diela (Aeneas, Perfekt, 2000, Rozprávky a bájky, L.N.Tolstoj, BUVIK, 2003), ako i diela súčasných spisovateľov(Tuláčik a Klára, Erich Groch, 2001, Podivuhodné príbehy siedmich morí, J.Uličiansky, 2003).Ľuboslav Paľo v roku 2004 získal Associate prize na Bienále ilustrácií Oita v Japonsku.Za svoju tvorbu pre deti získal najvyššie národné ocenenie Cenu Ľudovíta Fullu v roku 2008.

"Ak ilustrácia otvorí v detských hlávkach a srdciach to správne okno, vec sa podarila. Dúfam, že u väčšiny detí je pekná knižka predsa len na prvom mieste."