Ľubomír Kellenberger

Ľubomír Kellenberger
(23. 11. 1921 Bratislava - 13. 4. 1971 Bratislava)
grafik, ilustrátor
Ľubomír Kellenberger študoval na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a neskôr na výtvarnom oddelení Českého vysokého učení technického v Prahe u Cyrila Boudu.Už od roku 1945 uverejňoval v novinách svoje kresby a karikatúry. Ľubomír Kellenberger - príslušník mladej umeleckej bohémy - bol formovaný veľkomestským prostredím Bratislavy a vinohradníckym prostredím Modry. Detstvo prežil v Modre, od roku 1948 pôsobil ako samostatný výtvarník v Bratislave. Ako jeden z najfrekventovanejších slovenských ilustrátorov sa venoval klasickým dielam svetovej detskej literatúry a najmä Ondrejovovým prózam pre mládež. Bol priekopníkom zvýšených nárokov na ilustráciu krásnej a detskej literatúry, ako aj učebníc. Za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež dostal Cenu Fraňa Kráľa 1970.

Výberová bibliografia:Oliver Twist (Ch. Dickens), Robinson Crusoe (D. Defoe), Zbojnícka mladosť (Ľ. Ondrejov), Tom Sawyer a jeho dobrodružstvá (Ch. Dickens), Kozliatka (M. Rázusová-Martáková), Zo starej horárne (M. Haštová), Emil a detektívi (E. Kästner), Rozprávky z hôr (Ľ. Ondrejov), Z kalicha ibišového kvetu, Na motýlích krídlach (Ľ. Feldek)

V Buviku vyšlo:Kozliatka (M. Rázusová-Martáková)