Krista Bendová

Krista Bendová
27. 1. 1923 Kráľová Lehota – 27. 1. 1988 Bratislava
poetka, prozaička, redaktorka, prekladateľka
Krista Bendová študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Dramatickej akadémii. Pracovala ako redaktorka vo vydavateľstve Pravda, vo Zväze česko–slovenských spisovateľov, v časopise Ohník a Roháč. V detskej literatúre debutovala veršovanou knižkou Čačky hračky. Rytmické riekanky ozvláštnené jednoduchou metaforou alebo humorným nápadom sú zdynamizované kratučkým komorným príbehom. Kniha veršov Bola raz jedna trieda má humoristicko-satirický charakter a je adresovaná starším školákom. Najúspešnejším prozaickým dielom autorky je „opičí román" Opice z našej police. Jeho základným princípom je hra, založená na detskej predstavivosti a na prežívaní fikcie ako skutočnosti. Najväčšiu popularitu dosiahol Bendovej rozprávkový cyklus o Osmijankovi, pôvodne šesťročný rozhlasový maratón, ktorý majstrovsky interpretoval Ctibor Filčík. V roku 1967 sa začal realizovať aj v knižnej podobe. Osmijankovské rozprávky s atraktívnymi slovnými novotvarmi vyvolávajú humorné asociácie rovnako u detí ako u dospelých. V podobnom duchu sa nesie aj knižka z autorkinej pozostalosti Brumlíčkove rozprávky. Za tvorbu pre deti získala spisovateľka v roku 1969 Cenu Fraňa Kráľa. Kniha Osmijanko rozpráva 8x8=64 nových rozprávok bola ocenená ako Najlepšia detská kniha jesene 1998.

Výberová bibliografia: Poézia: Čačky hračky, Ako Jožko Pletko poplietol si všetko, Bola raz jedna trieda. Próza: Opice z našej police, Osmijankove rozprávky (o zvieratkách, o zázračných krajinách, o princeznách, o vtáčikoch, o detektívoch, osem podvodných rozprávok, osem lesných rozprávok, osem sladkých rozprávok , Osmijanko rozpráva 8x8=64 nových rozprávok, Dobrodružstvá Samka Klamka, Šťastný pes, Brumlíčkove rozprávky, Básničky maličkým.

V Buviku vyšlo: Opice z našej police, Čačky hračky, Brumlíčkove rozprávky, Bola raz jedna trieda (a iné triedy) (spoluautor T. Janovic), Básničky maličkým, Osmijanko sa vracia, Osmijanko rozpráva 8x8=64 nových rozprávok