Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen
2. 4. 1805 Odense - 4. 8. 1875 Kodaň
dánsky rozprávkar
Hans Christian Andersen je vari najslávnejší autor rozprávok pre deti. Jeho prvé rozprávky nenadchli dobových kritikov, ktorí rozprávky pokladali za podradný žáner. Andersen sa však nedal odradiť a každý rok vydal ďalší zväzok textov pre deti. Prvý zaviedol do detskej literatúry hovorovú a detskú reč. Jeho rozprávky prežili svoju dobu a dodnes sa vydávajú na celom svete, tvoria zlatý fond detskej literatúry. Andersen vychádzal z dvoch zdrojov: z folklórnej predlohy a realistického príbehu. Pritom do rozprávkovej formy zavádzal nové formy a postupy, napr. tragické zakončenie, čo nie je pre rozprávku typické (Malá morská panna, Dievčatko so zápalkami, Statočný cínový vojačik). Vedel však byť aj veselý, využíval humor (Princezná na hrášku), ktorý sa miestami menil až na satiru, parodujúcu nezdravé ľudské vlastnosti, ako napr. narcizmus (Cisárove nové šaty). Jeho rozprávky vynikali bohatou predstavivosťou a príbehovosťou (Kresadlo, Palculienka a pod.). Jednou z najlepších čarovných rozprávok je Snehová kráľovná, kde okrem fantastického príbehu je zaujímavá aj dvojica detských hrdinov, stelesňujúcich protikladnosť ľudskej mentality. H. Ch. Andersen miloval krásu a dobro, nenávidel nízkosť zlo a podlosť.Výberová bibliografia:Rozprávky (1956), Statočný cínový vojačik (1963), Malá morská panna (1967), Cisárove nové šaty (1980), Pastierka a kominárik (1980), Snežienka (1981), Lístoček z neba (1993), Dcéra močiarneho kráľa (2000), Divé labute (2002), Rozprávky Hansa Christiana Andersena (2004), Neznáme rozprávky o anjeloch, ľuďoch a zvieratkách (2005).

V Buviku vyšlo: Palculienka (2001), Rozprávka môjho života bez príkras (2005).