František Hrubín

František Hrubín
(17. 9. 1910 – 1. 3. 1971 České Budějovice)
básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ
František Hrubín prežil detstvo na Posázavsku u starých rodičov, kam sa neskoršie stále vracal. Tento čarovný kraj do veľkej miery ovplyvnil jeho tvorbu. Študoval na právnickej a filozofickej fakulte v Prahe, ale už počas štúdií si našiel zamestnanie knihovníka.Po roku 1946 sa naplno venoval spisovateľskej práci.Najväčšou inšpiráciou v tvorbe pre deti sa stali jeho vlastné deti, ktorým venoval veľa básničiek a rozprávok. Z jeho iniciatívy vznikol aj časopis pre deti Materina dúška a neskoršie vynikajúci teoretický časopis o detskej literatúre Zlatý máj.Poézia F. Hrubína je nadčasová, dodnes vychádzajú v rozličných vydavateľstvách jeho umelecké veľdiela.Mimoriadnu pozornosť si zaslúžia autorom prebásnené rozprávky v knihe Dvakrát sedem rozprávok, ktoré sa stali inšpiráciou pre Milana Rúfusa. Obidvaja básnici s príbuznou filozofiou, ale najmä láskou k deťom, prebásnili najväčšie skvosty slovenskej a českej rozprávkovej tvorby, ktoré sú už celé desaťročia najväčšími „hitmi" recitačných pretekov detí po celom Slovensku.Vo vydavateľstve Buvik vyšla omaľovánka Princeznička na bále, leporelko Kuriatko v obilí a spoločné dielo Hrubín-Rúfus Hrnček, var!. Toto umelecky hodnotné dielo dvoch autorov ilustrovali manželia Maja a Stano Dusíkovci.

Výberová bibliografia:Dvakrát sedem rozprávok, Ako sa chytá radosť Leporelá: Celé dni sa hrávame, Kuriatko v obilí, Čo tie očká vidia), Malá rozprávka o repe

V Buviku vyšlo:Hrnček, var! (spoluautor M. Rúfus), Princeznička na bále, Kuriatko v obilí