Alojz Klimo

Alojz Klimo
(3. 8. 1922 Piešťany – 12. 10. 2000 Bratislava)
maliar, grafik, ilustrátor
Alojz Klimo v rokoch 1941–1945 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u profesorov M. Schurmanna a G. Mallého, v rokoch 1945–1948 na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe. Žil a tvoril v Bratislave.Alojz Klimo pracoval v oblasti maľby, kresby, grafiky, knižnej ilustrácie, monumentálno-dekoratívnej tvorby, venoval sa aj priestorovým objektom a tvorbe hračiek. Do výtvarného umenia na Slovensku sa výrazne zapísal v oblasti abstraktnej, geometricko-konštruktívnej vývojovej línie. Významnú originálnu tvorivú stopu zanechal v knižnej kultúre, najmä v ilustráciách kníh pre deti a mládež. Vynikajúco ovládal techniku kolážovej ilustrácie a jej farebné zákonitosti. Prezentoval ju v dielach Márie Rázusovej-Martákovej Jarné vtáča, Tri rozprávky J. C. Hronského, Básničky maličkým Kristy Bendovej a ďalších. Za svoju tvorbu dostal rad domácich i medzinárodných ocenení a v roku 1970 reprezentoval Československo na EXPO ´70 v Osake. Jeho tvorbu uvádza viac ako 20 publikácií o výtvarnom umení, v roku 1995 vyšla knižná monografia o jeho diele.

Výberová bibliografia:Rozprávky a bájky (L. N. Tolsto), Kráľ času (B. Němcová), Tri rozprávky (J. C. Hronský), O Katarínke a túlavom vrchu (M. Ďuríčková), Beliže mi, beli, Jarné vtáča (M. R. Martáková), Zlomjazýček (Š. Moravčík)

V Buviku vyšlo:Básničky maličkým (K. Bendová)