Albín Brunovský

Albín Brunovský
(25. 12. 1935 Zohor – 20. 1. 1997 Bratislava)
grafik, ilustrátor, maliar, pedagóg
Albín Brunovský vysokú školu výtvarných umení absolvoval u profesora Vincenta Hložníka v rokoch 1956 – 1961. O rok neskôr začína viesť oddelenie knižnej tvorby na VŠVU. Roku 1981 menovaný za profesora, roku 1985 mu udelili titul Národného umelca. Stal sa kmeňovým ilustrátorom detskej literatúry, známym doma i v zahraničí. Jeho kolorované kresby a akvarely vychádzajú v ústrety detskému čitateľovi v desiatkach kníh, Statočný cínový vojačik a Malá morská panna H. Ch. Andersena, Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha M. Cervantesa Saavedra, Luskáčik a myší kráľ E. T. A. Hoffmanna. Nové prvky vniesol do kníh Modrá kniha rozprávok a Zelená kniha rozprávok Ľubomíra Feldeka konkrétnymi podobizňami a reáliami. Vo vrcholnom období vytvoril magické diela: pre Japonsko ilustrácie k rozprávke Zlaté jabĺčko, ilustrácie k rozprávkam Madame D´Aulnoy Páví kráľ, nádhernou výpravnosťou pripomínajúce francúzske stredoveké iluminácie, a výtvarný sprievod ku knihe Slovenských rozprávok zo zbierky Pavla Dobšinského, v ktorom kongeniálne pretlmočil obrazotvornosť ľudovej slovesnosti do súčasnej výtvarnej podoby. Ako pedagóg na VŠVU vychoval viac ako tri desiatky výborne pripravených mladých ilustrátorov a grafikov. Dlhoročne odborne pôsobil v porotách BIB Bratislava. K jeho najvyšším medzinárodným oceneniam patria Zlatá plaketa BIB za knihu Malá morská panna, Zlaté jablká BIB za knihy Koza odratá a jež, Páví kráľ (1981). Dostal viaceré ocenenia v prestížnej súťaži Československé najkrajšie knihy (1965 a 1967) (1980, 1988-von). Je nositeľom Ceny Fraňa Kráľa 1969 za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež.

Výberová bibliografia: Janko Hraško (J. Kostra), Princ a bedár (M. Twain), Statočný cínový vojačik, Malá morská panna (H. Ch. Andersen), Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha (M. Cervantesa Saavedra), Modrá kniha rozprávok (Ľ. Feldek) Zelená kniha rozprávok (Ľ. Feldek), Páví kráľ (Madame D´ Aulnoy), Slovenské rozprávky III. (P. Dobšinský), Modrozelená kniha rozprávok (Ľ. Feldek), Čiernobiela kniha rozprávok (Ľ. Feldek)

V Buviku vyšlo: Zlaté jabĺčka (vyšlo aj v angličtine), Rozprávka môjho života bez príkras (H. Ch. Andersen)