Oľga Bajusová

Oľga Bajusová

(8. 9. 1954 Liptovský Mikuláš - 18. 11. 2012 Buffalo, NY, USA)

akademická maliarka, ilustrátorka

Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Albína Brunovského. Venuje sa knižnej a časopiseckej ilustrácii a sporadicky aj animovanému filmu. Od roku 2003 žije a tvorí v Spojených štátoch amerických.

Výtvarný prejav Oľgy Bajusovej v knihách pre deti sa vyznačuje príťažlivou typológiou. Jej hrdinovia, rozprávkový strigôň, snehový mužík, vlkodlak, snehuliak, mačka či pes, sú sympatické postavy, s ktorými sa malý čitateľ rád stotožní a cez ilustráciu hravo a ľahko vnikne do literárneho obsahu knižky. Jej celostránkové ilustrácie sú priam miniatúrnymi krajinomaľbami, plnými romantiky. V sérii kníh pre najmenších Čačky hračky Kristy Bendovej, Hovorníček Daniela Heviera, Zlatá hrkálka, Zlatá brána, Nedočkavý prvák Dany Podrackej, Abeceda pre Barborku Márie Števkovej sa prihovára deťom spôsobom, ktorému deti rozumejú, lebo jej zvieratká, stromy, vtáky nie sú obrázkami z atlasu. Majú nehu, akú v prírodopisnej učebnici nenájdeme. Jej nápaditosť vynikla v knižke Päť prštekov na ruke, kde vyriešila okrem estetickej funkcie obrázkov aj ich kontext s poslaním knihy pre nepočujúce deti. Toto výnimočné dielo, prvé svojho druhu na Slovensku, bolo odmenené najvyšším ocenením v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 1994. Za ilustrácie rozprávok v knihe Slncové dievčatko bola zapísaná na Čestnú listinu IBBY 1998. V roku 1999 získala cenu Ľudovíta Fullu.

Výberová bibliografia:

Sovia hora (D. Podracká, 1987), Hovorníček (D. Hevier, 1992), Strigôňove Vianoce (J. Balco, 1992), Päť prštekov na ruke (J.Mistrík a kol., BUVIK 1994), Zlatá hrkálka (M. Ďuríčková, 1994), Čačky hračky (K. Bendová, 1995), Slncové dievčatko (M. Ďuríčková, 1995), Abeceda pre Barborku (M. Števková, 1997), Rýmovačky (M. Števková, 1998), Mechúrik Koščúrik (M. Rúfus, 1999).