Svetozár Mydlo

Svetozár Mydlo

(10. 7. 1948 Ružomberok - 29. 11. 2014 Bratislava)

ilustrátor, maliar, grafik, karikaturista

Štúdium na Vysokej škole výtvarných umení na oddelení voľného maliarstva u profesora Petra Matejku a Františka Gajdoša absolvoval v roku 1973. Od roku 1976 pracuje vo vydavateľstve Mladé letá. Žije a tvorí v Bratislave.

Svetozár Mydlo je profesionálnym tvorcom detskej knihy a ilustrácie na Slovensku. Má radosť z objavovania, vymýšľania, hľadania nových výtvarných techník. Zmysel pre humor, hyperbolu, hravosť, to všetko ozvláštnené svojskou poetikou, charakterizuje celú Mydlovu tvorbu. Expresívnu dynamickú kresbu, vyhovujúcu autorovmu naturelu, dopĺňa kaligrafickým písmom, kolážou, hravou grafickou úpravou textu napríklad v knihách Nevyplazuj jazyk na leva Daniela Heviera, Prázdniny v ríši rozprávok a Zajatci asteroidu Kira Bulyčova alebo v Rozprávkach od výmyslu sveta Jozefa Pavloviča. Je jedným z mála tvorcov, ktorý vníma knihu ako výtvarný celok. Zaujímavá je kniha Osmijanko Kristy Bendovej, ktorá vyšla vo vydavateľstve Buvik a vďaka invenčným maliarovým ilustráciám získala v súťaži NKS 1998 Cenu Bibiany a v roku 2000 zápis na Čestnú listinu IBBY. Nechýba v nej humor a nadsádzka, lebo Svetozár Mydlo paralelne s literárnym textom vždy nanovo prekvapuje svojho čitateľa a pripravuje mu radosť z vtipných prirovnaní a objavných metafor. Invenčne zasahuje i do žánru karikatúry. V roku 1996 získal za tvorbu pre deti Cenu Ľudovíta Fullu.

Výberová bibliografia

Nevyplazuj jazyk na leva, (D.Hevier, 1989), Rozprávky od výmyslu sveta (J. Pavlovič, 1985), Prázdniny v ríši rozprávok, Zajatci asteroidu (K. Bulyčov, 1987, 1988), Staré grécke povesti a báje (E. Petiška, 1996), Osmijanko rozpráva 8x8 = 64 nových rozprávok (K. Bendová, 1998), Bola raz jedna trieda (K.Bendová-T.Janovic, 2002), Staré grécke povesti a báje (1999), Pán Stojka a myšička Sojka (2009).

„Čo maľujete najradšej?"

„Všetko!"